Wybierz region

Wybierz miasto

  Część ,,Panoramy'' do rozbiórki?

  Autor: Józef DJACZENKO

  2000-05-31, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24

  Urzędnicy poznańskiego magistratu podejrzewają samowolę budowlaną: obiekt przylegający do centrum handlowego ,,Panorama'' powstaje bez zezwolenia. Prawo budowlane nakazuje nielegalny obiekt rozebrać.

  Urzędnicy poznańskiego magistratu podejrzewają samowolę budowlaną: obiekt przylegający do centrum handlowego ,,Panorama'' powstaje bez zezwolenia. Prawo budowlane nakazuje nielegalny obiekt rozebrać. Inwestor twierdzi, że ma zezwolenie.


  Przy ul. Góreckiej znajduje się ,,Hipomarket'', który aktualnie jest przebudowywany. Przylega do niego centrum ,,Panorama''. Na tyłach obu obiektów handlowych od kilka miesięcy trwa budowa. Roboty przebiegają w dużym tempie, prawdopodobnie za kilka tygodni nowe pomieszczenia oddane zostaną do użytku.
  Do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta dopiero niedawno wpłynął wniosek firmy ,,Konkret'', właściciela terenu przy Góreckiej i inwestora, o wydanie pozwolenia na budowę zaplecza dostawczo-magazynowego. Zanim urzędnicy przystąpili do rozpatrywania wniosku stwierdzili, że budowa obiektu w najlepsze trwa i jest poważnie zaawansowana. Podejrzewając samowolę budowlaną przekazali sprawę do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
  - Ta sprawa rzeczywiście do mnie trafiła - potwierdza Katarzyna Nawrocka, powiatowy inspektor. - 22 maja Wydział Urbanistyki i Architektury powiadomił mnie, że rozbudowa centrum handlowego postępuje, choć pozwolenia na te roboty nikt nie wydał. Wszczęłam postępowanie, które wykaże, czy rzeczywiście mamy do czynienia z samowolą budowlaną.
  Co grozi inwestorowi, jeżeli wszczęte postępowanie potwierdzi podejrzenia? Prawo budowlane mówi wyraźnie: każdy obiekt zbudowany bez pozwolenia, bez względu na jego wielkość, czy wartość, powinien zostać rozebrany. Z taką też decyzją w przypadku ,,Panoramy'' należy się liczyć. Magistraccy urzędnicy zajmujący się problemami architektonicznymi i urbanistycznymi nie mają wątpliwości:
  - Jeżeli faktycznie dojdzie do rozbiórki, będzie to największy skandal budowlany Trzeciej Rzeczpospolitej - twierdzą. - Nikt jeszcze nie rozbierał obiektu o tak wielkiej wartości.
  Powierzchnia budowanego o -biektu wynosi prawie 2 tys. m kw. Przy założeniu, że wartość metra kwadratowego w stanie surowym wynosi 2-3 tys. zł, nie może być wątpliwości: wartość tego, co zbudowano przy Góreckiej do tej pory, wynosi 4-6 mln zł. Budowa trwa, więc wartość obiektu rośnie. W przypadku rozbiórki straty firmy ,,Konkret'' byłyby bardzo poważne.
  Urzędnicy samorządowi dziwią się, że poważna, znana na rynku od lat firma dopuszcza się tak poważnego złamania przepisów.
  - Dla dużych firm, mających ambicje rozwojowe, wykonujących nie pierwszą i nie ostatnią inwestycję, przepisy budowlane nie powinny stanowić tajemnic - podkreśla Michał Parysek z Zarządu Miasta. - Wystarczy zatrudnić fachowca znającego się na problemach organizowania inwestycji.
  - Mamy wszystkie potrzebne dokumenty - zapewnia natomiast Marcin Frankowski, specjalista ds. public relations w firmie ,,Konkret''. - Nieprawidłowości można na siłę znaleźć na każdej budowie. Przy tej skali inwestycji jest nieprawdopodobne, by pozwalać sobie na uchybienia formalne.
  Przedstawiciele firmy ,,Konkret'' pokazują ,,Gazecie Poznańskiej'' pozwolenie na budowę wydane przez Urząd Miasta w 1998 r.
  - Podejrzewam, że decyzja ta nie dotyczy przedmiotowego obiektu, lecz pobudowanego rok wcześniej. Wyjaśnienie tej sprawy jest przedmiotem mojego postępowania - komentuje Katarzyna Nawrocka.


  Droga do rozbiórki
  Jeżeli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyda decyzję o rozebraniu obiektu, inwestor w ciągu 14 dni może się odwołać do inspektora wojewódzkiego. Ten ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Albo utrzymuje decyzję w mocy, albo stwierdziwszy błędy w postępowaniu - uchyla ją i przekazuje do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli utrzyma decyzję - staje się ona ostateczna, na jej podstawie inspektorzy przystępują do rozbiórki. Inwestor może równolegle zaskarżyć decyzję wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w NSA, co nie wstrzymuje wykonalności decyzji. Sąd na posiedzeniu niejawnym może jednak wykonalność wstrzymać, jeżeli uzna, że w sposób nieodwracalny narusza to interes strony.


  Michał Parysek
  Zarząd Miasta
  Przy tak dużych obiektach powstających bez pozwolenia na budowę istnieje niebezpieczeństwo, że mogą mieć one wady konstrukcyjne, niosące zagrożenie dla życia ludzi. Jeżeli nawet zagrożenia takiego nie ma, przepisy prawa budowlanego są jasne i takie same dla wszystkich. Konsekwencją braku pozwolenia na budowę jest bezwarunkowa rozbiórka. Jestem spokojny o decyzje miejskich i wojewódzkich służb budowlanych, ale z niepokojem będę sprawę obserwować, jeżeli trafi ona do NSA.

  Sonda

  Letnich atrakcji w moim mieście jest...

  • jak na lekarstwo. (79%)
  • na tyle dużo, że często nie wiem co wybrać. (10%)
  • wystarczająco, ale mogłyby być ciekawsze. (10%)